სივრცე

საკონფერენციო სივრცე

 "ბაკურიანი ინნ" გთავაზობთ სივრცეს კონფერენციების, საქმიანი შეხვედრებისა და  ტრენინგებისთვის. 

საკონფერენციო სივრცე გათვლილია 150 ადამიანზე. 

ღონისძიების გამართვისას გთავაზობთ ყველა საჭირო ტექნიკურ აღჭურვილობას და საკანცელარიო ნივთებს.